Investere i valuta

Valutamarkeder står som en glimrende kilde for en investor eller et fond for å sikre sin utenlandsk valutaeksponering, for å diversifisere porteføljene, og også tjene på valutagevinster i prosessen. Imidlertid må man forstå at valutamarkedene er ganske kompliserte med mange usikkerhetsmomenter.

Økonomibloggen
Økonomibloggen

Investering i valuta

Å investere i valuta refererer til handlingen med å kjøpe en valuta og deretter selge den etter en viss tid, som vanligvis gjøres gjennom et valutamarked kjent som forex.

Hvordan investere i utenlandsk valuta?

Vanligvis er det 3 måter du kan investere i en utenlandsk valuta på, og de er oppført som under:

  • Spot Trading: I denne investeringsmetoden byttes den ene valutaen mot den andre, og oppgjøret skjer vanligvis på T+2-basis (handelsdato+2 dager)
  • Forward Trade: I denne investeringskontrakten inngår parten en kontrakt om å bytte den ene valutaen til den andre til en fastsatt pris på en bestemt fremtidig dato. Det er OTC (Over The Counter) og kan noen ganger tilpasses.
  • Futures Trade: Det ligner på en terminhandel med valutaer, bortsett fra at kontrakten i tillegg er standardisert.

Eksempler på investering i utenlandsk valuta

Nedenfor er eksempler på investering i utenlandsk valuta.

Eksempel #1

Person 1 observerer svingningene i USD/INR. Hen har grunn til å tro at USD vil styrke seg mot NOK. Derfor kan han inngå en spotkontrakt om å kjøpe 1 USD til 8,75 NOK per USD og deretter selge inn i en tre måneders futureskontrakt til USD/NOK=9, og dermed tjene på 0,25 NOK.

Eksempel #2

En eksportør i USA ser på valutakursen, som for tiden går på USD/GBP=0,81. Han er bekymret for at USD kan sette pris på GBP om 3 måneder når han vil få sine fordringer fra Storbritannia. Styrking av hjemmevaluta er dårlig for eksportøren. Derfor kan han sikre denne kontrakten med en tre måneders termin på USD og GBP ved å kjøpe en USD-termin til samme kurs på USD/GBP=0,81.

Eksempel #3

SuperMoney, et hedgefond som har inngått en short-handel med verdipapir ABC AS i en annen valuta med en tidshorisont på 3 måneder og er bekymret for valutakursene når det må foreta dekningshandler og dermed kan inngå en valutatransaksjon å sikre eksponeringen i denne forbindelsen.

Fordeler

Noen av fordelene med å investere i valutamarkeder er som følger:

  • Tilgjengelighet: Det bemerkes ofte at aksjemarkedene opererer i en fast periode på en dag. Imidlertid er et valutamarked åpent 24/7 døgnet rundt, da stenging av ett marked i ett land vil åpne opp et annet marked i en annen del av verden. Derfor er det en stor bekvemmelighet med valutahandel da valutamarkedene er åpne hele tiden 24/7.
  • Sikring: Det fungerer som et flott verktøy for å beskytte investorene mot usikkerhet knyttet til endringer i valutakurser over tid. Et hedgefond kan være bekymret for valutakursen når den ønsker å dekke en kort handel over en tidshorisont på visse måneder, som involverer en annen valuta, og derfor kan velge å sikre og beskytte seg selv ved å måtte inngå termin- og futureskontrakter slik at usikkerhet er unngås. Tilsvarende kan til og med en eksportør eller importør være svært bekymret for valutakursene når de må motta/utføre betalinger for handler i utenlandsk valuta og dermed, for å beskytte seg mot de ulike usikkerhetsmomentene, kan de godt velge å gå inn i en terminkontrakt eller en valutaterminkontrakt slik at de ikke blir påvirket av slike svingninger.
  • Diversifisering: En fondsforvalter eller en individuell investor kan velge å legge til valutaer i hans/hennes sett med porteføljer for ikke å legge alle eggene i en kurv og oppnå fordelen med diversifisering, og dermed styre risiko. Valutaer står som en aktivaklasse sammenlignet med en tradisjonell blanding av aksjer, obligasjoner og verdipapirfond for den vanlige investoren.
  • Mulighet for profitt: En person kan godt prøve å spekulere i valutamarkedet og tjene kortsiktig fortjeneste hvis han/hun forstår valutamarkedene veldig godt. Det blir viktig at man har en klar idé om trendene og følger nøye med på dette markedet og å dra nytte av markedsmuligheter
  • Lavere kostnader: I motsetning til aksjer, innebærer handel i valuta relativt mindre kostnader og søker dermed å øke avkastningen for investoren når han foretar handel/investering i slike valutamarkeder som involverer valutaer.

Ulemper ved å investere i valutamarkedet

Nedenfor er elementene som søker å belyse hvordan investering i valutamarkeder har en tendens til å være ufordelaktig i noen situasjoner:

  • Stor volatilitet: Ingen tvil om at valutamarkedet er en sterk kilde til sikring; det utsetter en for betydelig volatilitet mye mer enn hva man ville forvente i det normale løpet av aksjebevegelser. Derfor blir det viktig for amatørinvestoren å forstå deres toleranse for risiko veldig godt og først da våge å investere i valuta. Risikoen har også en tendens til å være høyere enn de andre investeringsstrategiene.
  • Spekulasjonsrom: Gitt den høye volatiliteten som er utbredt i aksjemarkedet, er det ofte en stor mengde spekulasjoner som er involvert med hensyn til valutaene og deres bevegelser. Noen ganger kan innsatsene eller posisjonene som er inngått, gå nedover og forårsake enorme tap for investorene. Derfor blir det viktig at investoren er veldig forsiktig og ikke hengir seg til overdreven spekulasjon.

Konklusjon

Å investere i valutamarkedet er ikke enkelt, i motsetning til å investere i aksjemarkeder. Grundig kunnskap og forståelse av valutamarkedet kreves for å foreta investeringshandler eller kontrakter som involverer valutaer. Disse valutamarkedene står som en glimrende kilde for en investor eller et fond for å sikre sin utenlandsk valutaeksponering, for å diversifisere porteføljene deres, og også tjene på valutagevinster i prosessen.

Imidlertid må man forstå at valutamarkedene er ganske kompliserte med mange usikkerhetsmomenter og svingninger, og dermed skape rom for en enorm mengde spekulasjoner, noe som kan virke upassende for den vanlige amatørinvestor. Derfor før du begir deg ut i å investere i valutamarkedet, må man forstå og være klar over dynamikken for å unngå store unødvendige tap. Ikke desto mindre har valutamarkedene gjennom årene gitt en utmerket sikringskilde for både investorer og fond for å beskytte dem med deres valutaeksponeringer.

FinansPersonlig økonomiSparing

Økonomibloggen

Økonomibloggen har som mål å hjelpe deg med å forstå komplekse finansielle konsepter, forbedre investeringsferdigheter, og å lære deg håndtering av penger i det hverdagslige livet.