Finans

Efficient Frontier

Efficient Frontier

En kombinasjon av eiendeler, det vil si en portefølje, omtales som "effektiv" hvis den har best mulig forventet avkastningsnivå for sitt risikonivå (som er representert ved standardavviket til porteføljens avkastning).

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans
Porteføljediversifisering

Porteføljediversifisering

I løpet av de siste årene er dramatiske kursfall, volatile markeder og rekordlave renter er stikkord som går igjen. Hvis du ønsker å redusere svingningene i porteføljen din, kan det være en idé å undersøke hvor diversifisert porteføljen er.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans
Investere i valuta

Investere i valuta

Valutamarkeder står som en glimrende kilde for en investor eller et fond for å sikre sin utenlandsk valutaeksponering, for å diversifisere porteføljene, og også tjene på valutagevinster i prosessen. Imidlertid må man forstå at valutamarkedene er ganske kompliserte med mange usikkerhetsmomenter.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans
Er du en risikoavers investor?

Er du en risikoavers investor?

Alle former for investeringer har et nivå av iboende risiko, og en risikoavers investor er en som er uvillig til risikoen forbundet med usikkerhet.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans
15 Anbefalte bøker om privatøkonomi og investeringer

15 Anbefalte bøker om privatøkonomi og investeringer

Gjennom tidene har det blitt skrevet mange bøker innen privatøkonomi og investeringer. Er du nysgjerrig på hvordan du kan investere i aksjemarkedet eller hvordan du kan spare mer? Da har vi samlet 15 kjente og anbefalte bøker som kan hjelpe deg på veien til å oppnå en god privatøkonomi.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Personlig økonomi
Effisiensteorien – Aksjekursen beveger seg tilfeldig

Effisiensteorien – Aksjekursen beveger seg tilfeldig

Forskning har lenge vært opptatt av å forklare hvordan prisingen av aksjer skjer på børsen, og om det er mulig å predikere morgendagens pris. Effisiensteorien har vært bredt akseptert siden dens opprinnelse på 1970-tallet og innebærer på mange måter at det er umulig å slå markedet.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans
Rentes rente-effektens enorme påvirkning

Rentes rente-effektens enorme påvirkning

I store deler av økonomien er renter et sentralt begrep som brukes i mange ulike sammenhenger. Rentes rente-effekten er en velkjent effekt i privatøkonomiske og finansielle diskusjoner. Riktig bruk av denne effekten kan ha en enorm innvirkning på din håndtering av kapital og forvaltning av penger.

Økonomibloggen
Økonomibloggen
Finans