Inflasjon – Prisutvikling

Inflasjon

Prisnivået i samfunnet utvikler seg over tid og medfører at pengeverdien endres. Det å ha en forståelse for hvordan inflasjon fungerer er gunstig for å vurdere investeringer og spareløsninger.  Hva er inflasjon? Inflasjon er et mål på hvordan det gjennomsnittlige prisnivået av et utvalg varer og tjenester i en økonomi endrer seg over tid. Det […]

Banksystemet – Enkelt forklart

Bankene kan med første øyekast virke vanskelig å forstå. Vi vet alle at de håndterer penger og kapital, men ved finanskriser blir bankene ofte syndebukk. Vi skal prøve her å kaste lys på banksystemet. Hvorfor ble bankene oppfunnet? Hvordan ble finanskrisen i 2008 forårsaket? Finnes det alternativer til bankene? Det internasjonale banksystemet er komplekst. Det […]

Faktorfond – Fremtidens forvalter

Faktorfond

I løpet av det siste tiåret har fond kommet mer og mer i vinden. Sammen med denne trenden er det naturlig at forskjellige typer oppstår for å tilpasse hvert enkelt behov. De siste årene har en hybrid av de mye populære indeksfondene og de tradisjonelle aktivt forvaltede fondene tatt et stort steg inn i finansverden. […]

Indeksfond – En all-time winner?

«Invester i indeksfond, det er sikkert, billig og gir garantert avkastning!», «Indeksfond er enkelt og gir god avkastning» er gjengangere når det er snakk om indeksfond i det daglige. Men hva er et indeksfond og er det egentlig like lønnsomt og enkelt som folk skal ha det til. I denne artikkelen skal vi ta for […]

Aksjer – Innføring: Del 1

Aksjer, obligasjoner og fond er hete emner når man snakker om sparing og investering. I denne artikkelen vil vi ta for oss temaet aksjer, hva og hvordan aksjekursene påvirkes i markedet. Før man handler aksjer og investerer på denne arenaen er det fornuftig å få et bilde på hva aksjer faktisk er. En aksje er […]