Effisiensteorien – Aksjekursen beveger seg tilfeldig

Effisiensteorien

Forskning har lenge vært opptatt av å forklare hvordan prisingen av aksjer skjer på børsen, og om det er mulig å predikere morgendagens pris. Effisiensteorien har vært bredt akseptert siden dens opprinnelse på 1970-tallet og innebærer på mange måter at det er umulig å slå markedet.  Tilfeldig utvikling basert på historiske undersøkelser Professorer verden over […]

Regnskap – 15 sentrale begrep

Regnskap er et populært verktøy i ethvert selskap og er avgjørende å ha en viss forståelse over hvis man skal analysere økonomi. Før man går inn på de enkelte elementene og oppbygningen i et regnskap, er det fornuftig å få kontroll på de mest sentrale uttrykkene som brukes når man snakker om regnskap. Regnskap er […]

Rentes rente-effektens enorme påvirkning

Rente rentes-effekten

I store deler av økonomien er renter et sentralt begrep som brukes i mange ulike sammenhenger. Rentes rente-effekten er en velkjent effekt i privatøkonomiske og finansielle diskusjoner. Riktig bruk av denne effekten kan ha en enorm innvirkning på din håndtering av kapital og forvaltning av penger. Vi skal her gå nærmere inn på hva som […]