Aksjer – Innføring: Del 1

Aksjer, obligasjoner og fond er hete emner når man snakker om sparing og investering. I denne artikkelen vil vi ta for oss temaet aksjer, hva og hvordan aksjekursene påvirkes i markedet.

Før man handler aksjer og investerer på denne arenaen er det fornuftig å få et bilde på hva aksjer faktisk er. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og gir rett til andel av overskuddet i selskapet. De fleste aksjer gir også rettigheter innad i selskapet, for eksempel stemmerett på selskapets generalforsamling. Et selskap av denne typen er kort sagt et selskap der kapitalen er fordelt på flere.

Ifølge Store Norske Leksikon ble de første aksjeselskapene stiftet på 1600-tallet. Bakgrunnen var at handelskompaniene som drev med skipsfart mot koloniene trengte mye kapital. Utfordringen her var at eierne kunne miste hele sin formue hvis skipet forsvant. Gjennom et aksjeselskap kunne eierskapet deles på flere eiere, også eiere som gikk inn med mindre andeler av kapitalen.

Hvert år startes det mellom 20.000 og 25.000 nye AS her i landet. Til tross for at man i prinsippet kan investere i «alle» aksjeselskap, så er det vanlig å investere i børsnoterte aksjeselskap. Her finnes det mange ulike markeder selskaper kan være noterte på, dette vil bli diskutert senere i serien.

 

Aksjekursen

Enten man har sett aksjer fra et fjernt ståsted eller ved første introduksjon, så har man sannsynlig sett tilsynelatende voldsomme kurver og grafer. Disse kurvene bestemmes av den beryktede aksjekursen, nærmere bestemt verdien til aksjen. Verdien til en aksje i løpet av en handelsdag på børsen bestemmes til enhver tid ut i fra den prisen markedet er villig til å kjøpe eller selge aksjen for.

Verdien er naturlig nok tett knyttet til forventningene til fremtidig inntjening, som rett og slett er det avgjørende for aksjekursen. Hva aksjen faktisk er verdt kan det være utallige meninger om. Aksjeanalytikere kan ha svært ulike meninger knyttet til verdsetting av aksjer. Det essensielle her å ta med seg er viktigheten av forventningene til fremtidig inntjening.

Hva som påvirker aksjekursen kan være mangt. Endringer selskapet gjør som påvirker selskapet inntjeningsevne, gjenspeiles raskt i aksjekursen og kan føre til kraftige hopp eller fall. Spesielt selskapers kvartalsrapportering og informasjon som kommer fra disse er avgjørende i denne sammenhengen.

På Oslo Børs’ nettsider finnes en finanskalender hvor alle børsnoterte selskaper legger inn planlagte rapporteringsdatoer. I tillegg til dette kan plutselig nyheter knyttet til selskapet, bransjen eller øvrig politikk påvirke kursen til aksjen enten positivt eller negativt. Her er det store forskjeller fra bransje til bransje, med tanke på graden av påvirkning.

 

Veien inn på aksjemarkedet

Før vi tar for oss ulike strategier og teknikker for å velge gunstige aksjer for din eventuelle portefølje, skal vi ta for oss hvordan man kommer seg inn på aksjemarkedet. Før man tar steget inn på markedet og handler er det visse faktorer man bør vurdere, blant annet hvor mye man ser for seg å investere og hvor hyppig man ønsker å handle.

 

Valg av megler

Det finnes mange ulike aktører som tilbyr plattformer for kjøp og salg av akjser. Det som skiller plattformene fra hverandre er informasjonene de tilbyr, hvilke markeder du får tilgang til, og kurtasjen du må betale for å handle aksjer. Populære aktører i Norge er Nordnet Webtrader, DNB Markets Aksjehandel og Netfonds. Her er det viktig å sette seg godt inn i den aktuelle aktørens muligheter og priser. Om det koster noe å være kunde, kurtasjeregler og priser for eventuelle aksjerelaterte nyheter. Kurtasje er en avgift du må betale hver gang du kjøper eller selger aksjer. Nettmeglere opererer typisk med en minstekurtasje og en prosentvis kurtasje av kjøpesummen. Her er det ofte store forskjeller mellom aktørene.

 

Størrelse av investering

Når du har valgt megler og hvilke markeder du vil begi deg ut på, venter ditt første kjøp av aksjer. Hvor mye penger du velger å investere er avhengig av din økonomi. Det anbefales uansett fra eksperter at man begynner i det små og kun bruker så mye man har råd til å tape. Verken forbrukslån eller kredittkort anbefales som giring, da dette medfører enorm risiko. Det er viktig å ta steget inn på markedet for å få en bedre forståelse av hvordan markedet fungerer, dette skaper erfaring for videre handel.

 

Veien videre

Det å velge hvilke akjser man ønsker å investere er lettere sagt enn gjort. For at valget ikke skal være basert på ren gjetning må man benytte seg av ulike strategier. Dette gjøres i hovedsak ved tekniske og fundamentale analyser. Kort forklart så innebærer en teknisk analyse at man ser på ulike indikatorer som baserer seg på aksjekursen og volumet av kjøp/salg, for så å trekke en konklusjon om aksjen er overpriset eller underpriset. Tekniske analyser brukes ofte for å «time» riktig tidspunkt å kjøpe/selge med kortsiktig vinning som hensikt.

Fundamental analyse derimot går i dybden av selskapet. Dette innebærer å studere selskapets årsrapport, struktur og fremtidige utsikter. Analysen er med andre ord ikke spesielt egnet for kortsikte spekulasjoner. Senere i denne serien vil vi ta for oss ulike strategier for teknisk og fundamentale analyser for å bedre vurdere potensielle investeringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *